Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs

"Aob toets"

In de periode september tot en met april kunnen basisscholen of ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen een "onderzoek overgang bassischool naar voortgezet onderwijs" laten doen. Dit onderzoek kan de leerkracht van groep 8 ondersteunen bij zijn advies aan het voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een onafhankelijk advies vragen. De adviseur van Aob Compaz combineert onderzoeksgegevens en brengt een onafhankelijk schoolkeuzeadvies uit.

Kenmerkend voor het onderzoek van Aob Compaz:

  1. Intelligentie: de intelligentie wordt gemeten met de NIO (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
  2. Schoolvorderingen: de schoolvorderingen worden gemeten met "TPVO". De TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs) bestaat uit de testonderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
  3. Type leerling: de instelling als leerling (motivatie, huiswerkaanpak, interesse voor school- en schoolvakken) wordt gemeten met de "GSV" (Geldergroep Schoolbelevings Vragenlijst).

Aob Compaz organiseert door het gehele land testdata. De testdagen voor schooljaar 2017-2018 zijn nu nog niet bekend.

Begin september zal de jaarplanning hier gepubliceerd worden. 

Informatie voor ouders: klik hier                                                                                                                  

Informatie voor scholen: klik hier

Achtergrondinformatie over de NIO: (Uitgeverij Boom, http:\\www.boomuitgeverij.nl)

 

Meer informatie   Aanmelden