Ontwikkeladvies 45 +

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tot 1juli 2019 subsidie beschikbaar voor loopbaanbegeleiding van 45+-ers in bepaalde beroepensectoren. Loopbaanadviseurs van Calder Werkt! kunnen deze ontwikkeladviezen uitvoeren. Meer informatie: https://www.calderwerkt.nl/nieuws/ontwikkeladvies-45plus/