HBO 21+ Toelatingsonderzoek - werkwijze en duur

 Werkwijze en duur

Het onderzoek start met een kort intake gesprek waarin je achtergrond en aanleiding voor dit onderzoek worden besproken. Direct aansluitend vindt een diagnostisch capaciteitenonderzoek plaats, in principe op een kantoor van Aob Compaz (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Tilburg of Zwolle). Aob Compaz werkt zoveel mogelijk met online testafnames.

Vervolgens bespreekt de adviseur de resultaten en de conclusie met jou. Het totale onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag. De schriftelijke rapportage volgt na het gesprek. Uiterlijk 5 tot 7 werkdagen na het onderzoek heeft u uw rapportages in huis.

Als tip geven we je mee dat je uitgerust aan de testdag begint en de instructie van de testonderdelen en oefenopgaven zorgvuldig leest, voordat je aan de test begint.

Er zijn bedrijven die "oefentests" (tegen betaling) aanbieden, zoals 123test.nl. Dit is een initiatief volledig buiten Aob Compaz om zonder ons medeweten of zonder onze toestemming.  

Je kunt je via deze website direct aanmelden. Na aanmelding ontvang je een IDeal-link, waarmee je de kosten voor het onderzoek kunt voldoen. Als de betaling ontvangen is wordt het onderzoek direct ingepland en krijg je via de mail een uitnodiging. Let op: bij niet tijdige afmelding (>24 uur) en niet verschijnen op de afspraak is geen restitutie mogelijk. 

Klik HIER voor een aantal voorbeeldopgaven

Klik HIER voor een website om te oefenen

 Hierbij wijzen  we erop dat er commerciële partijen zijn die stellen een 21+ oefentest van Aob Compaz aan te bieden teneinde de kans op toelating te vergroten. De informatie die deze partijen zeggen te hebben over het toelatingsonderzoek komt niet overeen met het toelatingsonderzoek dat Aob Compaz verricht.