Nieuwsbrief september 2014

Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang en het passend onderwijs is van start gegaan. Scholen staan voor een grote uitdaging. Kernvraag bij alle scholen is: "hoe zorgen we ervoor dat de leerling op de passende plek in het voortgezet onderwijs terecht komt?" In de nieuwsbrief van september aandacht voor de overgang Basisonderwijs - Voortgezet onderwijs.

Daarnaast kunt u meer lezen over de door Aob Compaz georganiseerde marktconsultaties.

Lees de nieuwsbrief van september.