CAPACITEITENONDERZOEK subsidie

De overheid verstrekt t/m 2023 additionele subsidieregelingen voor de leerlingen in de 1e en 2e klassen van het voortgezet onderwijs. Het betreft de subsidieregeling capaciteitentesten: Regeling in Staatscourant: 

Onderstaande testen komen voor vergoeding in aanmerking:

  • De Geldergroep Capaciteitentest (GCT-M of GCT-H)
  • De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) In het kort de voorwaarden voor de eerste ronde:
  • Leerlingen VO klas 1 en 2 
  • Klassikaal afnemen moet mogelijk zijn;
  • Het resultaat geeft informatie over het best passende onderwijsniveau voor de leerling; 
  • Deze aanvraagronde loopt tot 4 oktober 2021. U kunt subsidie aanvragen à € 40,00 euro per leerling (capaciteitentest + afnamekosten);
  •  U kunt voor 4 oktober 2021 subsidie aanvragen voor testen gemaakt in de periode 1 september 2020 t/m 31 december 2021; Zie bovenstaande link voor de overige aanvraagmomenten, de volgende aanvraag kan gedaan vanaf 15 januari 2022 tot  1-2-2022).