Welkom

Jong of oud, aan het werk of op zoek naar werk, hoog of laag opgeleid, in de stress of fluitend naar kantoor, wij voorzien elke loopbaan van de juiste impuls.

Aob Compaz profileert zich als belangrijke onafhankelijke aanbieder van diagnostiek en advisering in relatie tot werkomgeving, arbeid en scholing. Diagnostiek en advisering vragen om een samenhangende benadering van de wensen en talenten van het individu enerzijds en de behoefte van de opdrachtgevende organisatie anderzijds.

Met onze diagnostiek en advisering anticiperen we op de eisen die de moderne samenleving stelt. Aob Compaz levert een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van het “willen” en “kunnen” van de klant al dan niet in relatie tot de behoefte van de opdrachtgevende organisatie. Deze samenhang komt tot uiting in onze werkwijze, waarin onafhankelijkheid, flexibiliteit, samenwerken, resultaatgerichtheid en deskundigheid, kernwaarden zijn.

Aob Compaz draagt bij aan het vergroten van loopbaancompetenties van mensen, jong en oud, gericht op het (opnieuw) deelnemen aan arbeid, het kiezen van een passende loopbaan, het (opnieuw) deelnemen aan onderwijs en het diagnosticeren van leer-, sociale-, emotionele- en fysieke belemmeringen.

    • Online waar het kán
    • Laagdrempelig
    • Professioneel 
    • Kwaliteit voor een redelijke prijs
    • Toegankelijk en goed bereikbaar