NIO online

Equivalentie onderzoek

In nauwe samenwerking met uitgeverij Boom en Henk van Dijk, de ontwikkelaar van de NIO, werkt Aob Compaz aan het online brengen van de NIO in TalentCompaz. Inmiddels zijn er twee equivalentieonderzoeken uitgevoerd en de laatste is nu gepland. Met dank aan de medewerking van het Udens College! In een equivalentieonderzoek wordt vastgesteld of een online NIO exact hetzelfde meet als een paper & pencil NIO. Als dat onderzoek een positief eindresultaat heeft kunnen we verder met het inbouwen van de NIO in ‘TalentCompaz’ en is de NIO vanaf het nieuwe schooljaar online beschikbaar!

De NIO wordt door scholen en adviesbureaus gebruikt bij:

  • De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  • Het bepalen van het recht op extra ondersteuning voor leerlingen met leerachterstanden (LWOO en LWOO-Pro) 
  • Determinatie van leerlingen na de brugperiode in het voortgezet onderwijs.