Kwaliteit adviezen basisscholen

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVL) stelt dat het opschuiven van de eindtoets (CITO) een serieuze impact gaat krijgen, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren van de AVL. Zij doet deze uitspraak naar aanleiding van het eindrapport van de Inspectie voor Onderwijs, dat in augustus 2014 is uitgebracht. Zie: http://goo.gl/EpAcxS.

Het eindrapport van de Inspectie voor Onderwijs laat zien dat:

  1. Basisscholen in het algemeen goed adviseren. De inspectie heeft ook gekeken naar de resultaten van de kinderen na 3 jaar en dat vergeleken met het oorspronkelijke advies.
  2. Basisscholen, die het advies uitbrengen ná de eindtoets het resultaat van de eindtoets sterk laten meewegen.
  3. Basisscholen adviseren in 26% van de gevallen hóger dan het resultaat van de eindtoets en in 11% van de gevallen láger. Dat betekent dat het voortgezet onderwijs bij 37% van alle leerlingen te maken krijgt met op- of afstroom.
  4. 52% van de basisscholen geeft aan dat zij druk ervaren van ouders om tot een hoger advies te komen.
  5. De CITO-eindtoets wordt 1/2 april afgenomen Dat is in de meeste regio's NA advisering door de basisschool en ná aanmelding.

Voor het volledige eindrapport van de Onderwijsinspectie: klik hier.

Aob Compaz kan basisscholen tijdig (periode oktober t/m maart) ondersteunen met een objectief onderzoek waarin alle aspecten die bij de keuze van belang zijn meegenomen worden (intelligentie, schoolvorderingen, instellingen als leerling). Ook kan Aob Compaz deze onderzoeken realiseren op verzoek van ouders. Op onze site staat op welke data wij op onze kantoren overgangsonderzoeken realiseren.

Meer informatie over ons overgangsonderzoek: klik hier.