Gezocht ! Proefscholen voor normeringsonderzoek

Aob Compaz is bezig met het maken van een Nederlandse versie van de

VST (Vragenlijst Studiekeuze Taken)

Deze van oorsprong Belgische test is gebaseerd op theorieën waar het studiekeuzeproces gezien wordt als een proces bestaande uit verschillende taken. Deze taken staan centraal in de VST en zijn verdeeld in zes schalen. Bij de eerste taak, Oriëntatie, wordt de leerling er zich bewust van dat er een studiekeuze gemaakt moet worden. De taak Exploratie is in de VST verdeeld in de schalen Exploratie van zichzelf, waarbij de identiteit van de leerling wordt geëxploreerd; Exploratie in de breedte, waarbij wordt vastgesteld in hoeverre de leerling informatie over studies heeft onderzocht en Exploratie in de diepte, waarbij de leerling aangeeft in hoeverre hij gedetailleerde informatie heeft opgezocht. De taak Beslissingsstatus wordt gebruikt om aan te geven hoever de leerling is bij het kiezen van één studie. Bij de laatste taak, Binding, wordt er vastgesteld of de leerling zeker is van zijn studiekeuze.

 Deze vragenlijst is bedoeld om te onderzoeken in welke fase een leerling in het Studiekeuzeproces zich bevindt (en daarmee is dan ook de behoefte aan verdere begeleiding in beeld te brengen).

Voor het normeringsonderzoek zoeken we scholen, die bereid zijn om de test af te nemen in 5 HAVO en 6 VWO. Om een landelijke spreiding te krijgen zoeken we vooral scholen in Zuid en West Nedeland. Tot nu toe hebben de proefafnames vooral in Oost Nederland plaatsgevonden.

 Zou u bereid zijn om de test aan te bieden aan 5 HAVO en 6 VWO leerlingen. De test is online beschikbaar, maar nog niet via TalentCompaz. De afname zal ½ uur 3/4e uur duren.

Aanmelden kan bij ekoekkoek@aob-compaz.nl 

Aanl