Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs

"Aob toets"

Basisscholen of ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen kunnen een "onderzoek overgang bassischool naar voortgezet onderwijs" laten doen. Dit onderzoek kan de leerkracht van groep 8 ondersteunen bij zijn advies aan het voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een onafhankelijk advies vragen. De adviseur van Aob Compaz combineert onderzoeksgegevens en brengt een onafhankelijk schoolkeuzeadvies uit.

Kenmerkend voor het onderzoek van Aob Compaz:

  1. Intelligentie: de intelligentie wordt gemeten met de NIO (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
  2. Schoolvorderingen: de schoolvorderingen worden gemeten met "TPVO". De TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs) bestaat uit de testonderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
  3. Type leerling: de instelling als leerling (motivatie, huiswerkaanpak, interesse voor school- en schoolvakken) wordt gemeten met de "GSV" (Geldergroep Schoolbelevings Vragenlijst).

Informatie voor ouders: neem voor méér informatie en onze prijzen contact op met: 088-2701230                                                                                                              

Informatie voor scholen: neem voor de speciale prijzen voor scholen contact op met 088-2701230

Achtergrondinformatie over de NIO: (Uitgeverij Boom, http:\\www.boomuitgeverij.nl)

 LET OP: omdat wij de NIO en de andere tests OOK online kunnen aanbieden bestaat de mogelijkheid, bijvoorbeeld voor kinderen, die in het buitenland wonen, de tests volledig online aan te bieden. De instructie en testbegeleiding zal dan via Skype of Google Hangouts gedaan worden. Ook hier geldt dan het tarief van € 865,00 

Meer informatie   Aanmelden