Master Toelatingsonderzoek

Je wilt een masteropleiding volgen, je hebt hiervoor de nodige kwaliteiten, maar je voldoet alleen niet of niet helemaal aan de vooropleidingseisen. Met dit toelatingsonderzoek Master krijg je een advies over de haalbaarheid van de door jou gekozen opleiding.

Op verzoek van de te volgen Masteropleiding kunt u inschrijven voor een assessment. Het assessment bestaat uit een niveaubepaling, een intelligentiemeting, en een persoonlijkheids- en competentieonderzoek. U krijgt zelf het onderzoeksresultaat in handen en kunt dat gebruiken voor de toelating tot de master opleiding

Resultaat

Het advies geeft aan of de verstandelijke capaciteiten (aanleg en ontwikkelbaarheid) toereikend zijn om een masterstudie te kunnen volgen binnen de vereiste termijnen. Bij het advies zijn je persoonlijke specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals bijv. creatieve aanleg, buiten beschouwing gelaten.

Voor wie bestemd

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een masterstudie willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HBO of WO) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij een onafhankelijk advies geven over de haalbaarheid van de betreffende opleiding. Het besluit over toelating wordt altijd door de opleiding genomen.

Meer informatie   Aanmelden