Passend onderwijs: informatie voor scholen

Het "onderzoek passend onderwijs" vervangt het LWOO-PrO onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor kinderen, die instromen vanuit de basisschool en waarvan het vermoeden bestaat dat extra ondersteuning noodzakelijk is. Het onderzoek passend onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intelligentie 
  • Schoolvorderingen, met name taal, rekenen en begrijpend lezen en bedoelt om eventuele leerachterstanden te achterhalen
  • Sociaal emotionele ontwikkeling

 

Lees meer